O mně

Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé.  Einstein

Vystudovala jsem klasickou medicínu, obor stomatologie, ve kterém jsem 4 roky po ukončení studia pracovala. Poté jsem hledala alternativní cesty a přístupy a přes různé metody jsem před lety došla k homeopatii, která mě nadchla a toto nadšení stále trvá a prohlubuje se. Dalším významným předělem v mém životě byla informace o biorezonanci, ke které jsem si našla cestu a jejíž nekonečné a jedinečné možnosti mě utvrdili v její užitečnosti. Obě tyto metody mě naplňují a umožňují uskutečňovat můj sen a mé poslání – pomáhat bližním v cestě za zdravím.

Odborné vzdělání:

Lékařské vzdělání a homeopatie

  • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor stomatologie- studium zakončené diplomem s vyznamenáním.
  • Homeopatická škola České lékařské homeopatické společnosti - tříleté studium zakončené zkouškou s diplomem.
  • Postgraduální homeopatická škola při ČLHS (Česká lékařská homeopatická společnost) - tříleté studium pod vedením Dr. Willa Taylora.
  • Postgraduální  škola  Allen College of Homeopathy pod vedením britsko-indického učitele Dr. Subraty Kumar Banerjea - tříleté studium zakončené zkouškou s diplomem.
  • Množství seminářů a homeopatických škol vedených předními zahraničními homeopaty (Harry van Der Zee, Jeremy Sherr, Chaim Rosenthal, Tony Conway, Luc de Schepper, Dr. Roberto Petrucci, Dr. Farokh Master, Dr. Will Taylor…).
  • Soustavné pokračující studium homeopatie a především praxe.

Biorezonance

  • Vyškolení v používání  biorezonanční metody přístrojem BICOM Optima u společnosti BIOMED CZ spol. s.r.o. a v Institutu regulativní medicíny.
  • Soustavné studium a praxe.